תקשורים #מים


היום נדבר איתכם על המים. המים שהם האלמנט הראשון שנברא על פני כדור הארץ. הם האלמנט הראשון הוא האלמנט של החיים. כאשר המים נקיים וטהורים יש להם תכונה של ריפוי והזנה. כאשר הם מתים, כלומר כל האנרגיה והחיות שלהם נעלמו הם יכולים להיות מסוכנים.

קרא עוד

המים על פני כדור הארץ מזוהמים מפסולת תעשייתית וביתית. בני האדם לא מתייחסים בכבוד ובהערכה אחד כלפי השני ולא מתייחסים בכבוד ובהערכה כלפי כדור הארץ שחיים על פניו.

קרא עוד