30 May
30May

נמצאים איתנו יהווה, מטטרון, מאסטר תות, מאסטר קטהומי וישויות האור.

היום נדבר איתכם על המים. המים שהם האלמנט הראשון שנברא על פני כדור הארץ. הם האלמנט הראשון הוא האלמנט של החיים. כאשר המים נקיים וטהורים יש להם תכונה של ריפוי והזנה. כאשר הם מתים, כלומר כל האנרגיה והחיות שלהם נעלמו הם יכולים להיות מסוכנים.

המים מהווים שני שליש מכדור הארץ וגם שני שליש מגוף האדם. למים יש תכונה שהם קולטים אנרגיה וידע והם מעבירים אותם הלאה. המים של הגשם מחלחלים לתוך האדמה ויוצאים במקום אחר. הם יכולים להגיע למקומות שונים הם חודרים לתוך האדמה ולהיות מי תהום בכל מקום על פני הכדור. מאחר שהמים קולטים אנרגיה וקולטים ידע,  הם מעבירים את זה לכל מקום על פני כדור הארץ.  כאשר האנשים שותים מים הם מקבלים לתוכם את האנרגיה הזאת.

בני האדם מזהמים כעת את המים. הפסולת שהאנשים זורקים, פסולת בכמויות אדירות שנכנסת לתוך האדמה ומזהמת את הכדור והמים והאנשים שותים את המים ונעשים חולים. הנפט שחודר לתוך האדמה הפסולת של הנפט נכנסת לתוך המים, הימים האוקיאנוסים, בעלי חיים ודגים מתים מזיהום.

אתם משקים את היבולים שלכם במים לא מטוהרים. וכאשר אתם אוכלים את הפירות והירקות ואת התבואה, הזיהום נכנסת לתוך הגוף שלכם. זו הסיבה שיש הרבה מחלות על פני כדור הארץ. מה שאתם קוראים סרטן. הרדיואקטיביות נכנסת לתוך האדמה ומזהמת אותם. היבולים שאנשים אוכלים עושים אותם חולים. היבולים מועברים לכל מקום בעולם ולכן האנשים חולים. הכל נובע מהמים. ברגע שאתם מטהרים את המים, אתם יכולים לטהר ולרפא את הגוף שלכם.

למים יש ידע וגם הם צוברים ידע ואנרגיה מהסביבה. לכן אם אתם יכולים לקחת כוס מים ולברך את המים או לעשות למים הילינג או רייקי כדי לטהר אותם לפני שאתם שותים, אתם תשתו מים מטוהרים. ואז המים ירפאו אתכם.

המים מהווים אחוז ניכר מהגוף שלכם ומהפלנטה שלכם. היכן שיש מים יש חיים, היכן שאין מים אין חיים. כאשר אתם נמצאים בתוך הרחם, אתם נמצאים בתוך מים. כאשר האבולוציה התפתחה אתם התפתחתם בתוך המים. היצורים הראשונים נוצרו בתוך מים. ורק לאחר תקופה של התפתחות ארוכה היצורים היו יכולים ללכת על פני האדמה.


מדיטציה

תדמיינו שאתם נמצאים בתוך האוקיאנוס. תראו איך האוקיאנוס נראה, איך הוא מרגיש לכם, תראו שקרן אור כחולה וקרן אור סגולה נכנסים לתוך המים. במקומות שהקרניים נכנסו נוצרה אנרגיה מיוחדת במים והמים מתחילים להיות נקיים וטהורים. כמו כתם בהיר בתוך האוקיאנוס האינסופי הזה. תראו שהכתם הבהיר והטהור מתחיל להתפשט בתוך המים. המים נעשים יותר ויותר נקיים, צלולים וטהורים. תראו שמתחילות להגיע קרניים נוספות בתוך המים, לנחלים, לנהרות, מימים, לאגמים, הקרניים מתחילות לטהר את כל המים. הקרניים האולטרא סגוליות הללו נכנסות לתוך האדמה ומטהרות את המים בתוך האדמה.

תראו שלאט לאט המים בכל מקום על פני כדור הארץ עושים שינוי וטיהור. תראו שהקרניים הסגולות כחולות נכנסות לתוך צ'קרת הכתר והגוף שלכם ושל כל יצור ואדם על פני האדמה. בני אדם, בעלי חיים, עצים, פרחים, וכל מה שחי. גם הצמחים חיים, גם העצים חיים. גם העצים מלאים מים, גם בני האדם מלאי מים, גם בעלי חיים מלאים מים. כל דבר מלא מים. המים הוא סם החיים. זהו המקור של החיים על  פני כדור הארץ. פלנטה שאין בה מים אין בה חיים.

לכן המים כל כך חשובים על פני כדור הארץ. תבינו שהמשבר הבא של העשורים הבאים לא יהיה משבר של דלק אלא יהיה משבר של מים. לכן אתם צריכים להכין את התשתית כדי שיהיו להם מספיק מים לעתיד. לילדים, לנכדים ולנינים שלכם.

תרגישו שהאנרגיה נכנסת לתוך הגוף ומנקה ומטהרת את המים בתוך הגוף ונכנסים לכל מקום ומטהרים, מנקים ומטהרים כל תא, כל מולקולה, כל עצם, כל שריר, תרגישו את זה. תרגישו איך אתם מתעצמים מרגע לרגע. וכך גם כל דבר שנמצא על פני כדור הארץ. תברכו את המים שלכם, את בני האדם, תברו את המים בתוך בני האדם. תברו את המים בתוך כדור הארץ ועל פני כדור הארץ. הברכה תביא לריפוי וטיהור המים.

כאשר אתם מברכים את המים שאתם שותים, אתם שותים אותם לרוויה. כל דבר שאתם חושבים עליו בזמן שאתם שותים, אתם מכניסים את האנרגיה הזאת לתוך הגוף שלכם. אם אתם כועסים כאשר אתם שותים, אתם מכניסים את האנרגיה הזאת לגוף, ואז כאילו שתיתם רעל. כי הגוף מגיב לכל מה שאתם חושבים. לכן כאשר אתם שותים מים תחשבו על אהבה. כאשר אתם נותנים מים לשתילים שלכם תחשבו על אהבה, כי השתיל מקבל את האהבה דרך המים.

כאשר אתם מגישים מים למישהו אחר, תחשבו על אהבה, חמלה, שמחה. כי את האנרגיה הזאת אתם מחדירים אליו דרך המים.

המים הם התרופה הטובה ביותר שקיימת. כל התרופות שנותנים לכם מוהלים אותם עם מים. כדורים אתם לוקחים עם מים, כל תרופה מעורבבת עם מים. תראו את עצמכם כאשר אתם שותים לרוויה מים זכים וטהורים, ואתם אנרגטיים, נקיים, יפים, עוצמתים ובריאים.  

 


הערות
* כתובת הדואר האלקטרוני לא תוצג באתר.