10 Jan
10Jan

המים על פני כדור הארץ מזוהמים מפסולת תעשייתית וביתית. בני האדם לא מתייחסים בכבוד ובהערכה אחד כלפי השני ולא מתייחסים בכבוד ובהערכה כלפי כדור הארץ שחיים על פניו.  

המים מורכבים מחלקיקים שמוליכים אנרגיה. כאשר אנרגיה שלילית נכנסת לתוך המים היא מוכלת בתוך המולקולות שמזרימות את האנרגיה הזו הלאה. כדור הארץ בנוי מ- 70 מים. בכל מקום יש מים והם מגיעים ומחלחלים לכל מקום על פני כדור הארץ ובתוכו. בתוך כדור הארץ יש ימים, נחלים, נהרות, אגמים, בורות מים ואוקיאנוסים. המים עוברים ממקום למקום בתוך כדור הארץ ומביאים לשם את האנרגיות מכל מקום לכל מקום.

מאחר שהמים מזוהמים כמו גם האוויר שגם מזהם את המים, אז כאשר המים ממשיכים לחלחל הם סוחפים יחד איתם את כל הזוהמה הלאה למקומות אחרים עמוקים יותר.

כדור הארץ הוא הבית שלכם. כפי שאתם מנקים ומתחזקים את ביתכם האישי ואת המקומות מסביב לבית כך אתם אמורים לשמור ולתחזק את כדור הארץ וכל מה שיש בו.

כאשר אתם מזהמים את האוויר בפליטת גזי חממה, גזים אלו נכנסים גם לתוך האדמה ומחלחלים לתוך מי הנחלים והנהרות, לתוך מי השתייה, לתוך מי התהום ולתוך מי הימים והאוקיאנוסים.

כאשר אתם מזהמים את האוקיאנוסים והימים שלכם כאשר מיכליות נפט ענקיות שוקעות למצולות, הרבה מאוד מים מזדהמים ויחד איתם גם הדגים וכל מה שיש בתוך הים. כאשר אתם אוכלים את הדגים אתם מזהמים את הגוף שלכם. הכל בסופו של דבר חוזר אליכם. היקום עובד בצורה מעגלית וכל מה שיוצא מכם חוזר אליכם.

כאשר אתם מזהמים את המים אתם מזהמים את הפלנטה כולה. הזיהום הינו בלתי הפיך. זהו זיהום לדורות רבים. לכן קמות היום עמותות שמתריעות לשמירה על האקולוגיה.

אתם המורים והמרפאים הנכם עמוד התווך בנוגע למים על פני כדור הארץ. כאשר אתם מרפאים את המים אתם מרפאים את האדמה ואת האוויר ואת בני האדם. יהיו פחות זיהומי אוויר פחות מחלות קשות פחות סרטן וכל מיני מחלות של זיהומים בדרכי הנשימה ואיכות החיים שלכם תהיה הרבה יותר טובה.


מדיטציה לריפוי המים

שבו בנוח ותתרכזו בדופק הלב ובנשימה. תדמיינו כדור אור לבן מעל הראש ותכניסו אותו פנימה לתוך הגוף ותתמלאו באור.

תדמיינו שאתם נושמים אוויר נקי ומרפא ונושפים החוצה אוויר כבד ועכור. תמשיכו כך עד שתראו שהאוויר שאתם מוציאים נקי באותה מידה כמו זה שנכנס פנימה.

כעת תראו שבכל נשיפה אתם מוציאים יותר ויותר אוויר נקי והאוויר שאתם נושפים מתפזר ומכסה יותר ויותר מקומות.

כעת תבקשו עזרה מהמלאכים רפאל אוריאל גבריאל מיכאל ומטטרון שיעזרו לכם בתהליך של ריפוי המים ותראו אותם מגיעים ועומדים מסביב לכדור הארץ ושולחים אנרגיה מרפאה לתוך מקווי המים על פני הפלנטה ובתוכה.

תדמיינו שמגיעה מלמעלה צורה של מגן דוד כחול תלת מימדי. תדמיינו שהמגן דוד הכחול נכנס לתוך המים ומשנה את המולקולות שלו וצבע המים משתנה. המים הופכים להיות יותר נקיים צלולים ומפכים. המים הופכים להיות למים חיים.

כעת תראו שהמגן דוד הכחול ממשיך להיכנס לכל מקוות המים על פני כדור הארץ ובתוך הכדור. המגן דוד הכחול נכנס לתוך הימים, האגמים, הנחלים, הנהרות, בורות המים, מאגרים תת קרקעיים, אוקיאנוסים וכל מקום על פני כדור הארץ שיש בו מאגרים של מים.

תראו שהמים משנים את התדר שלהם והופכים להיות למים חיים.

תראו את עצמכם ניגשים ולוקחים מלוא חופניים מהמים ולוגמים מהמים המפכים ונרפאים מכל מה שכואב וחולה.

תראו שאנשים רבים ניגשים למים ולוגמים מהם והופכים לאנשים בריאים ושופעים.

הערות
* כתובת הדואר האלקטרוני לא תוצג באתר.