01 Nov
01Nov

הלויתנים מנקים את האוקיאנוס  26/20/2020

שלום לכם יקירים

היום אדבר אתכם על מדיטציה שקיבלתי חשובה ואנרגטית.

מדיטציה לניקיון של המים על פני כדור הארץ.

המים הם המחצב היקר ביותר על פני כדור הארץ. המים שאנחנו רואים בימים באוקיאנוסים באגמים ובכל מקום הם אותם מים שהיו לפני מאות אלפי שנים. הטבע ממחזר אותם שוב ושוב. בחמישים השנים האחרונות אנחנו מזהמים את המים ויתכן שבעוד דור אחד או שניים אי אפשר יהיה להשתמש במים האלו.  ואז האנושות לא תוכל לשרוד. זוהי מלחמת הישרדות עבור הדורות הבאים. אנחנו צריכים להשאיר להם מים טובים לשתייה. המדיטציה שקיבלתי חשובה ועוצמתית וחשוב שתפיצו את זה לכמה שיותר אנשים. 

מדיטציה

נעצום עיניים ונתמלא באור.

נעלה בעמוד האור שיצרנו. כשאנחנו עולים אנחנו מקלפים מעלינו את הקליפות ומדמיינים שאנחנו נמצאים על חוף הים ונכנסים לתוך המים. כשאתם נכנסים למים ושוחים לעומק אתם הופכים להיות דולפים והרבה דולפינים מצטרפים אליכם. ויחד איתם מגיעים הלוויתנים.

לוויתן אחד הוא המנהיג אומר שצריך לנקות את האוקיאנוס. הוא לוקח אוויר ונכנס פנימה לתוך המעמקים ומוציא את האוויר בצורה של בועות ובתוכן יש חמצן. הדולפינים והלוויתנים עושים את התהליך הזה וממלאים את המים בחמצן. התהליך הזה מאוד חשוב ועוצמתי. תראו שהרבה מאוד דגים מצטרפים לתהליך ומנקים את כל המים באוקיאנוסים. הדגים אוכלים את כל הלכלוך ועושים סוג של טרנספורמציה בתוך הגוף שלהם ומנקים את המים. תראו את זה קורה הלכה למעשה.

הדגים שנמצאים בנחלים ובנהרות גם כן עושים את התהליך של הניקיון. הדגים  הן גם ישויות מאוד עוצמתיות ונבונות יש בהם תבונה מאוד עמוקה והלוויתנים והדולפינים בעיקר הלוויתנים הם שומרי הפלנטה ארץ. הם שומרים את הידע בתוכם. האדם לא יכול לשמור על הידע הוא הוכיח את זה. לכן הלויתנים שומרים עליו. רק כאשר בני האדם יהיו בתדר גבוה נוכל לשמר את הידע הזה ואז נוכל להיות שומרי הידע על כדור הארץ. פעם היו אבות אבותינו עומדים על החוף ומדברים עם הדולפינים והלויתנים ומקבלים הרבה מאוד ידע. הם כתבו את הידע הזה במערות וזה השתמר כציורים ובתוכם הכניסו את הידע הקוסמי הזה. רק כאשר נהיה בתדר מאוד גבוה נבין את מה שהם כתבו. וכך נעביר את הידע הזה מדור לדור. 

חלק מהעבודה שלנו זה לטהר את המים והאוויר ואת האדמה ולטהר את כל מה שיש על כדור הארץ עבור הדור הזה והדור הבא. אם לא נעשה את זה אף אחד לא יעשה את זה עבורנו.

תדמיינו שגם ישויות אור ומלאכים מגיעים ונכנסים לתוך האוקיאנוסים לתוך האדמה ומטהרים את כל האוקיאנוסים הימים והאדמה. והמים של האוקיאנוסים הופכים להיות מתוקים. אלו מים שיצאו מתוך הסלע. אלו מים טהורים ומפכים. 

תראו שהמים של האוקיאנוס חלק גדול מהם מתאדה ונוצרים הרבה מאוד עננים. ובאה רוח מאוד חזקה ונושפת את העננים ומעבירה אותם מאזור האוקיאנוס אל אזור המדבריות. תראו שהרבה מאוד גשם יורד מעל המדבריות בכל העולם והם הופכים להיות למקומות ירוקים ואנשים נהנים לחיות במקומות האלו והחקלאות משגשגת ויש הרבה מאוד שפע בעולם.

תראו איך האנשים עושים שינוי והעולם עושה שינוי ויש שפע של ירקות ופירות ודגים וכל מה שהאדם זקוק וצריך כדי להתקיים. תראו את זה קורה. תראו את זה כאמיתי. תראו כאילו שזה כבר קרה. ככל שתדמיינו את זה יותר זה יהיה ממשי יותר. 

ככה אנחנו משנים את השנים הבאות את הדור הבא ואת העולם הבא שנחיה בו ושהילדים הנכדים והנינים שלנו יחיו בו.   

הפיצו את זה הלאה...

וכך הוא

הערות
* כתובת הדואר האלקטרוני לא תוצג באתר.