11 Mar
11Mar

בזמנים רחוקים בעבר, האישה כלומר האנרגיה הנשית הייתה מרכז הבית, הקהילה והכפר. היא הייתה המקור של הגאווה, השמחה היצירה והבריאה החדשה. היא עמדה במרכז ההוויה של הקהילה שלה.לאחר עידנים רבים שבהם האישה הייתה מרכז היקום, היה מהפך שבו האישה הוכנעה וכוחה נלקח ממנה והגבר השתלט על העולם.כל עוד הגבר (זכר האלפא) שולט בעולם, ימשיכו המלחמות השליטה והכיבוש. כמו בטבע הזכר רוצה לשלוט על העדר. בעולם של האדם הזכר רוצה לשלוט ולכבוש עוד אדמות מדינות ועמים ולהכניע את היריב. ההכנעה מובעת בעיקר על ידי השתלטות על הכוח הנשי והכנעתו על ידי אונס וכוח. זה נותן לו עוצמה פנימית וסיפוק עצמי והוא רואה את עצמו מעל אחרים. אנחנו נמצאים בצומת דרכים אנרגטי ורוחני ובצומת הזה האישה אמורה לצעוד קדימה ולקחת אחריות ולהוביל את העולם למקום אחר, רגוע ושליו יותר, עולם של נתינה שיתוף והכלה.

חשוב שהנשים ייפגשו בתוך מרכזים כדי להעצים את כוחן מבחינה רוחנית אנרגטית ופיזית. בכל אישה נמצאת האלה הבוראת. מתוך האישה נובע הדור הבא של האנושות. כל אדם יצא מרחם של אישה. גם הגבר  הדתי אורטודוקסי האדוק ביותר. נתחיל בכיבוד האישה וניתן לה את המקום המכובד הראוי לה. האישה היא העתיד של האנושות. ללא האישה האנושות תיכחד לנצח. 

כאשר גבר מכבד את אישתו, ביתו, אימו, אחותו או חברתו, הוא משדר שהוא אוהב ומעריך כל אישה באשר היא. הוא נותן לגיטימציה לנשים להיות מי שהן ולאהוב ולהעריך את עצמן כפי שהן באמת מבלי להתחפש למישהי אחרת, מבלי לאמץ לעצמן את התכונות הגבריות מהגברים שסביבה. כבדו את האנרגיה הנשית בתוך האישה וגם בתוך הגבר, כי האנרגיה נמצאת בכל מקום ובכל אחד. גם גברים נושאים בתוכם את האנרגיה הנשית בין אם הם מודעים בכך ובין אם לא.אהבו את עצמכם, אהבו את זולתכם ותנו אהבה לכל מי שאתם פוגשים בדרככם.המשך התקשור ביום השוויון.

וכך הוא

הערות
* כתובת הדואר האלקטרוני לא תוצג באתר.