30 May
30May

בכל אדם יש ילד פנימי לא מוכל ולא ממומש. כאשר אנו מתבוננים על הילד הפנימי, אנו רואים אותו בדרך כלל ביישן, פגוע, פוחד וכועס. הילד הפנימי מסתגר בתוך עצמו ולא מוכן ליצור קשר עם העולם החיצון. הוא מפרש את העולם החיצוני כעולם זר ומנוכר שמתנכל לו ורוצה את רעתו. והוא עושה זאת מאחר שחווה חוויות לא נעימות והוא מנסה להגן על עצמו. זאת הסיבה שהוא הופך להיות ביקורתי ושיפוטי.

אדם בוגר שלא עיבד את האנרגיה של הילד הפנימי ולא נתן לילד הפנימי את האהבה שהוא ראוי לה, נעשה שיפוטי וביקורתי והוא מסתתר מאנשים ולא מוכן לתת בהם אמון. כי הילד הפנימי נמצא במקום של חוסר אמון ושופט ומבקר את האדם שהוא הפך להיות.

במהלך כל החיים האדם מנסה לקבל מבחוץ את האהבה הזו עבור הילד הפנימי שלו. והוא מתנסה בחוויות שונות ומשונות ומוכן לעשות הרבה דברים שהם בניגוד לתפישת העולם שלו ולחינוך שקיבל מהבית.

אישה מוכנה להינשא לאדם אנוכי ואלים שיכה אותה והיא לא תבין שהיא נמצאת בתוך מערכת שלא מתאימה לה והיא תנסה להצדיק את המכות והאלימות מצד הבעל. היא חושבת שזה מגיע לה כי "הייתה ילדה רעה".  ואם בכל זאת תשתחרר ממערכת יחסים זו, היא תיצור לעצמה מערכת יחסים דומה עם אדם אחר.

איש יכול להינשא לאישה שתלטנית ומנוכרת שתנשל אותו מכל נכסיו ותביא אותו לפשיטת רגל ולמחלות קשות שהוא לא יודע כיצד לצאת משם.

כל זה בגלל שהילד הפנימי לא היה ממומש ולא קיבל את האהבה שהוא ראוי לה. האהבה שהילד הפנימי ראוי לה היא אהבת אמת, אהבה ללא תנאי, אהבה קוסמית, אהבה של אלוהים.

בכל אחד מבני האדם יש את הניצוץ האלוהי שיושב עמוק בתוך צ'קרת הלב. הניצוץ הזה הוא כל כך עוצמתי ומצד שני כל כך "ניסתר" מאחר שהאדם לא מודע לקיומו ולא יודע שהאהבה בעצם נמצאת בתוכו. כדי להגיע אל הניצוץ האלוהי שהוא אהבת האל עליו לנקות את כל "הקליפות" שעוטפות את הניצוץ מלהאיר. הניצוץ האלוהי הוא היהלום שיושב בתוך צ'קרת הלב כאשר מסביבו נמצאות אנרגיות חוסמות שמסתירות את האור שנובע מתוך היהלום.

על האדם לנקות את כל שכבות הקליפות כדי להגיע ליהלום וליהנות מאורו המעודן של היהלום. היהלום הוא הניצוץ האלוהי שיושב בתוך צ'קרת הלב של כל אחד מבני האדם.

כאשר האדם מנקה את שכבות הקליפות שהן: הפחד, החרדה, הפחד מנטישה, פחד מלהיות עני, מהכעס, מהצער, מהטינה והקנאה, לאחר שניקה את כל אלו, אור היהלום מתחיל להופיע בהבזקים בהתחלה ולאחר מכן אור היהלום שהוא הניצוץ האלוהי  ייראה במלוא אורו ועוצמתו והאדם יתחיל לחוש את האהבה האלוהית שהיא אהבה ללא תנאי זורמת בתוך הגוף הפיזי ובתוך כל הווייתו.

שיהיה בהצלחה

תקווה אברהם


הערות
* כתובת הדואר האלקטרוני לא תוצג באתר.