29 Oct
29Oct

מלאכי השרת עומדים כיד ימינו של הבורא הראשוני.

מועצת התשעה ומועצת השנים עשר

אלוהים הוא אחד. לאלוהים אין שם. כאשר משה שאל את אלוהים מה אומר לבני ישראל מי האלוהים שנגלה אלי, אלוהים אמר: "אהיה אשר אהיה".  אבל מאחר שרציתם להבדיל אותו מאלים אחרים נתתם לו שמות שונים וגם ניסיתם במשך עידנים רבים להגדיר מה זה אלוהים. ועד היום אתם לא בדיוק יודעים. מה זה אלוהים או מי הוא אלוהים.

אלוהים זוהי אנרגיה אינסופית שמגיעה מהאינסוף וחוזרת לאינסוף. זוהי אנרגיה חובקת כל, יודעת כל ונמצאת בכל מקום ביקום האינסופי. זוהי אנרגיה ללא התחלה או סוף, אנרגיה שיודעת הכל, נמצאת בכל מקום ובכל תא קטן כגדול.

אי אפשר לשלוט על אלוהים ואי אפשר להסיט את האנרגיה האלוהית לצרכים אישיים כלשהם. אלוהים הוא אור. האור מתפשט ונוגע בכל מקום ביקום. כשהאור עוטף יש רוגע ושלווה פנימית ואהבה קוסמית היא האהבה שלא תלויה בדבר.

במהלך ההיסטוריה נוצרו הדתות שעיוותו את האמת ויצרו תהליכים שמנסים לשלוט בבני האדם באמצעות הפחד מפני אלוהים. אלוהים הוא אהבה. אין מה לפחד מהאהבה הקוסמית שבונה ומשקמת כל דבר וכל אחד.

לאף אחד אין מונופול על אלוהים. לאף דת, לאף אדם, לאף איש דת, לאף שליט או כוהן. אי אפשר לשלוט על האנרגיה של אלוהים. במקומות שיש פחד ושליטה בשם האגו, אלוהים לא נוכח.

כאשר אתם פוחדים, אז אתם מושכים אליכם עוד מאותו פחד ואז אתם פוחדים יותר. הפחד הוא אנרגיה נמוכה שמתעצמת מתוכה. היא מעצימה את עצמה מתוכה. אז אל תתחברו לאנרגיה של הפחד. כי הפחד מנסה לשלוט בכם דרך הרגשות הנמוכים שלכם.

אבל כאשר אתם עולים מבחינה אנרגטית אז אתם לא פוחדים כי אתם יודעים שאלוהים איתכם. זוהי תחושה פנימית שאי אפשר להסביר. אתם פשוט יודעים שאלוהים אתכם ואתם עושים את הדברים המאתגרים ביותר מתוך בטחון ואהבה.

תעלו מבחינה אנרגטית, תתחברו לאנרגיה של האהבה הקוסמית, תתחברו לאנרגיה האלוהית ותהיו עוצמתיים אוהבים ומכילים. כאשר תתחברו לאנרגיה האלוהית אז תגיע אליכם עוד מאותה אנרגיה וכך תתעצמו ותוכלו להכיל יותר.

ההכלה של האנרגיה האלוהית תיתן לכם יכולת להיות יותר עוצמתיים ותוכלו גם להעצים אנשים אחרים, מקומות, את המים ואת האוקיאנוסים ואת ההרים והגאיות וכל מה שיש. תוכלו להוריד גשם בימי בצורת ותוכלו להסיט נהרות ולהזיז הרים. האנרגיה האלוהית היא כל יכולה מכל הבחינות. וכאשר אתם מתחברים לאותה אנרגיה אינסופית כל יכולה אז גם אתם הופכים להיות אינסופיים וכל יכולים.

תתחברו לאנרגיה האלוהית ותתרחקו מהפחד. תפזרו את הפחד כמו פתיתי שלג ותתנו לו לצנוח לאדמה ולהיספג בה. האדמה יכולה להתמיר  את האנרגיות שמגיעות אליה ולהפוך אותם לאנרגיה של אהבה ואור.

תעבדו ביחד עם איתני הטבע כדי להבריא את העולם שלכם. העולם כפי שהוא היום זקוק לחיבור לטבע. בני האדם התרחקו מהטבע ולכן גם התרחקו מאלוהים. ככל שהם מתרחקים מאלוהים כך החיים שלהם הופכים ליותר קשים. ככל שהם מתקרבים לאלוהים אז החיים שלהם הופכים ליותר קלים.

כאשר אתם עובדים ביחד עם איתני הטבע כלומר עם המים ועם הרוח ועם הגשם ועם היערות ועם האוקיאנוסים ועם ההרים ועם הגאיות ועם השלג ועם בעלי החיים,  אז אתם מרגישים את הטבע וזורמים איתו ולא נגדו. וכך אתם מבינים שהעולם שלכם הוא הטבע. ואתם מבינים שבני האדם הם אורחים זמניים על פני כדור הארץ. לכן האורחים חייבים לכבד את בעל הבית שהוא הטבע.

וכך הוא

הערות
* כתובת הדואר האלקטרוני לא תוצג באתר.