12 Apr
12Apr

נמצאים איתנו מאסטר מטטרון והמלאכים מיכאל, גבריאל,

רפאל ואוריאל ושכינת האל.

הרבה מאוד ישויות אור שממלאות את החדר הזה.

אתם מבורכים, אתם מבורכים, אתם מבורכים.

אנחנו לא בטוחים שאתם מבינים את המשמעות ואת המיוחדות של העבודה שלכם כאן על פני כדור הארץ. העבודה האנרגטית והרוחנית שאתם עושים חשובה עבורכם ועבור האנושות. אתם עוזרים ליצור שינוי תדר של האנושות, שינוי תפישה ושינוי תודעה.

אנחנו משתמשים באנרגיה שלכם ובגוף שלכם כדי להעצים אתכם ואת הסביבה שלכם ומתוך כך מתעצמות עוד יותר ועוד יותר אנרגיות. מאחר שלאנרגיה אין מגבלה של זמן ומרחב, אז היא מגיעה לכל מקום בכדור הארץ וביקום. לכן המחשבות והפעולות שלכם מאוד חשובות לשינוי תדר. שינוי התדר והתודעה לא יתקיים על ידי קבוצת אנשים קטנה אלא יתקיים כאשר הרבה מאוד בני אדם יהיו בתודעה גבוהה. אנחנו מדברים על 144 אלף בני אדם שיהיו בתודעה גבוהה והם יהיו עמוד התווך של השינוי התודעתי שיתהווה על פני כדור הארץ.

אמרנו לכם את זה לפני כמה שנים. היום יש הרבה מאוד אנשים עם תודעה גבוהה אבל עדיין לא הגעתם למאסה הקריטית הזאת. העבודה שלכם אנשי האור ועובדי האור היא להעלות את התדר בסביבה שאתם נמצאים בה. ואז ייווצר שיתוף של אנרגיה שיעצמו את כל הכדור ואת כל האנושות.

אנחנו מצידנו עובדים מלמעלה עם אותם אנשים שהם נמצאים לא רחוק מהתדר הזה של ההארה. מה זאת הארה? הארה זה מצב תודעתי שבו האדם שמגיע למצב הזה יכול להיות בכל מקום בעת ובעונה אחת. התודעה שלו כל כך רחבה שהוא יכול לקלוט ולדעת כל מה שקורה ביקום ולא רק על פני כדור הארץ. הרחבת התודעה גורמת להרחבת המודעות. והרחבת המודעות יוצרת אדם חדש, אדם מואר. וזו התקופה שאתם עוברים מהאדם המודרני לאדם המואר. אתם עברתם הרבה מאוד. התחלתם להתפתח ולהתקדם גם מבחינה פיזית וגם מבחינה תודעתית. עכשיו אתם עולים פאזה למקום אחר, לתודעה אחרת, לעולם אחר חדש, לכדור ארץ חדש. ובכדור הארץ החדש יהיו אנשים מוארים בעלי תודעה גבוהה ורחבה. הם יהיו אנשים מלקטים. אוכלי עשב. בעלי אנרגיות גבוהות. תשרור אהבה ואחווה בין בני האדם, עזרה הדדית, ושמחה בשמחתם של אחרים.


מדיטציה

תעצמו עיניים ותתרכזו בדופק הלב ובנשימה.

תדמיינו שמגיעה מרכבה מלמעלה ומסביבה עומדים המלאכים מיכאל רפאל גבריאל ואוריאל ומטטרון והשכינה. תראו שאתם נמצאים בתוך המרכבה והיא מתחילה להסתחרר ולעלות למעלה למעלה. המרכבה ממשיכה לעבור ממדים ומגיעה לממד שהוא כולו אור.

אתם יוצאים מהמרכבה לתוך היכל של אור לבן וזוהר. במרכז ההיכל אתם רואים קפסולה מאור. הקפסולה נפתחת ואתם מתבקשים להיכנס לתוכה. אתם נכנסים לתוך הקפסולה.  אנרגיה מגיעה מלמעלה ויוצרת מעין סערה בתוך המוח שלכם ומחברת את שתי האונות של המוח הימנית והשמאלית ויוצרת חיבור וזרימה ביניהן. יוצרת חיבור בין החלק השמאלי הליניארי והזכרי לבין החלק הימני המופשט והנקבי.

תרגישו כיצד שני חלקי המוח שלכם מתמזגים ליחידה אחת ואתם יודעים, מרגישים, רואים וחשים את כל מה שקורה סביבכם ובמרחקים מאוד גדולים מכם. התודעה שלכם מתרחבת ואתם מרגישים שאתם כבר לא כמו שהייתם קודם.

אתם יכולים לראות אירועים מהעבר ומהעתיד של כדור הארץ ושל כוכבים וגלקסיות אחרות ביקום, אתם יכולים לראות אירועים שיתרחשו בעתיד. כל היקום נפתח לפניכם כמו מסך פנוראמי ענק ואתם יודעים.                                                           

כעת תראו שהקפסולה נפתחת ואתם יכולים לצאת החוצה. אתם מרגישים שונים ומיוחדים. משהו השתנה בתוככם. אתם מבינים את המשמעות של כל מה שנברא ביקום. אתם מבינים את המשמעות של בריאת העולם, בריאת הגלקסיות והכוכבים, בריאת כדור הארץ, בריאת עולם החי ובריאת האדם. פתאום הכל ברור ובהיר לפניכם.

כעת אתם חוזרים לתוך המרכבה והיא מסתחררת וחוזרת באותה דרך לתוך כדור הארץ.

תחזירו את המודעות שלכם לתוך הגוף, תנשמו עמוק ותפקחו עיניים.

הערות
* כתובת הדואר האלקטרוני לא תוצג באתר.