12 Dec
12Dec

* הערב הזה התקיים בשיתוף עם מורים ומדריכים רוחניים להעלאת התדר האנרגטי של כדור הארץ


ערב טוב וברוכים הבאים

נמצאים איתנו ישויות האור והמאסטרים הגדולים, מאסטר מטטרון,

מאסטר קטהומי וישויות גבוהות שהגיעו מעבר לגלקסיות הכוכבים והחורים השחורים ביקום…


מדיטציה

לעצום עיניים ולהתבונן בדופק הלב ובנשימה

לדמיין כדור אור לבן מעל הראש ולהכניס לתוך הגוף ולהתמלא באור לבן

תדמיינו שבאמצע החדר יש מרכבה ואתם יושבים בתוכה. יש הרבה ישויות

אור ומלאכים עומדים מסביב למרכבה.

המרכבה עולה למעלה למעלה. יש עמוד אור שמושך אותה כלפי מעלה והיא עולה

עוד ועוד יותר גבוה. תראו שהמרכבה עוברת דרך גלקסיות וכוכבים, עוברת את השמש,

עוברת את החורים השחורים ומעמיקה עמוק לתוך היקום, לתוך האין.

תראו שהמרכבה מגיעה לפלנטה שיש שם הרבה מאוד ישויות אור, מאסטרים, הישויות

האלו זוהרות וקורנות אור.

תראו שהמרכבה נוחתת ונפתחת ואתם יוצאים מתוכה ופוגשים את הישויות האלו.

הן מחבקות אתכם ומזמינות אתכם ואתם עומדים בתוך מעגל של ישויות אור.

אתם מרגישים שמטעינים אתכם באנרגיה.

תראו שכל הצ'קרות שלכם נפתחות ובמיוחד צ'קרת הכתר והעין השלישית ונוגעים לכם בעין השלישית

והיא נפתחת כמו מניפה ואתם רואים ואתם יודעים. ואתם רואים שאתם נמצאים במעמד הר סיני.

לפני חטא העגל. אתם רואים את משה יורד עם לוחות הברית הראשונות. כולו אור.

והאור שלו שוטף את כל העם שעומד שם. והעם מקבל את לוחות הברית הראשונות, את החוקים הראשונים.

תשלחו את האור של לוחות הברית הראשונות לכל הגלגולים העתידיים מהרגע הזה של קבלת לוחות הברית הראשונות ועד היום.

לאורך כל הגלגולים כל השנים כל העידנים.

כעת תראו שמורידים את ארון הברית באמצע החדר הזה. הוא מקרין אור וארון הברית ממשיך

לתוך מרכז האדמה תראו שהישויות מורידות את ארון הברית מעל להר הבית. והעתקים שלו נכנסים לתוך האדמה ומפיצים אור מסביב.

כעת תראו שמורידים את ארון הברית מעל אבן הכעבה במכה שבערב הסעודית.

ארון הברית מפיץ את האור שלו והופך את האבן ללבנה, אבן לבנה זוהרת כמו יהלום. וארון הברית ממשיך לתוך האדמה לתוך מרכז כדור הארץ.

כעת תראו שמורידים את ארון הברית מעל הפירמידה הגדולה בגיזה שבמצרים

וארון הברית נכנס לתוך הפירמידה ומאיר אותה באור נגוהות ונכנס לתוך האדמה.

כעת תראו שמורידים את ארון הברית מעל שדות התבואה בבריטניה, והארון נכנסת לתוך האדמה.

כעת תראו שמורידים את ארון הברית מעל חורבות המאייה בדרום אמריקה, והארון נכנס לתוך האדמה ומפיץ את האור שלו לכל עבר.

כעת תראו שמורידים את ארון הברית מעל הרי הרוקי בארצות הברית והארון נכנס לתוך האדמה ומפיץ את האור שלו לכל עבר.

כעת מורידים ארון ברית נוסף מעל הרי ההימלאיה והוא נכנס תוך האדמה ומפיץ את האור שלו לכל עבר.

תראו שבתוך בטן האדמה ארונות הברית מפיצים אור שמגיע מהמקור האלוהי

ונוצר כדור אור ענקי בתוך כדור הארץ, והשמש מפיצה את האור שלה בתוך האדמה ומחוץ לכדור הארץ.

כדור הארץ נראה כמו כוכב זוהר ומאיר בשמיים.

האור שמגיע מהמקור ונכנס לתוך ארונות הברית שנמצאים עכשיו  בתוך כדור הארץ זהו אור ראשוני מקורי.

האור של הבריאה. על כנפי האור הזה הגיע העם העברי לגלקסיה הזאת ולאזור הזה כדי לעשות שינוי.

העם הזה הוא קהילה עם תדר מאוד מאוד גבוה. המקור שלו הוא מאוד גבוה. החוקים שלו הם מאוד גבוהים.

אבל היום הוא התרחק מהחוקים האמיתיים שלו ופועל לפי חוקים אחרים. האנרגיה שמגיעה עכשיו דרך

ארונות הברית שהתקבעו בתוך האדמה לעזור לאנושות בכלל ולעם היהודי העברי בפרט להבין מי הוא

מאין הוא בא ומתי עליו לעזוב. העם העברי יכול לעזוב רק לאחר שיסיים את כל הקארמה שלו על פני כדור הארץ

והאור יעזור לו לעשות את זה. שלחנו הרבה מאוד ישויות אור בכדור הארץ כדי לעזור לעם היהודי לעשות שינוי.

ברגע שהעם היהודי יעשה שינוי זה ישפיע על כל האנושות. הוא המקור. הוא האבן השואבת לכל האנושות.

הערות
* כתובת הדואר האלקטרוני לא תוצג באתר.