20 Nov
20Nov

תקשור עם מטטרון 20/11/21 מטטרון מדבר - מסר לעובדי האור ומפיצי האור אחי ואחיותי האמיצים, כן אתם אמיצים. אתם עובדי האור ומפיצי האור  שבחרתם לחיות ולחוות את העולם הפיזי בתקופה מאתגרת ומשמעותית כל כך בהיסטוריה של היקום. אתם שבחרתם להגיע לכדור הארץ בהתנדבות. אתם שלא הייתם צריכים להגיע בתקופה הזו כי סיימתם את הקארמה שלכם על פני האדמה ובכל זאת בחרתם להתנדב ולבוא לכאן על מנת לעזור לבני האדם להבין את התהליכים שהם עוברים ולעלות פאזה בסולם התודעתי והרוחני. ולעזור גם לכדור הארץ לעלות פאזה לרמות אנרגיה ותודעה גבוהים יותר.

 זה נכון שכעת אתם רואים סביבכם כאוס גדול, נכון שיש הרבה מאוד ידע שגוי שמופץ בצורה אגרסיבית מאוד בכל תחומי המדיה שלכם.  אבל מאחר שאתם עובדי האור אתם יודעים להתבונן בתוך הלב ולמצוא את התשובות לכל השאלות. בתוך הלב שלכם יש את כל הידע והמידע שאתם מחפשים.  כל מה שאתם צריכים זה להיכנס לתוך השקט הפנימי ולהיות. להיות בנוכחות מלאה כמו שאלוהים הווה. כאשר אתם בהוויה מלאה אז כל התשובות מתגלות לכם. אינכם צריכים לשאול איש או להאמין לאיש. תאמינו רק למה שמגיע מבפנים. וכאשר אתם מחוברים לעצמכם ולעצמי הגבוה ולנשמה שלכם אז אתם מחוברים גם לאלוהים ואז אתם יודעים בוודאות שכל מה שאתם מקבלים בתקשור הוא אמת. במהות שלכם אתם בני אדם נאיביים ומאמינים. אתם חיים בתוך עולם של אמת. לכן קשה לכם לזהות את השקר והתחבולה אצל אחרים. אנו מבקשים מכם שלא תלכו שולל אחרי נביאי השקר. תלמדו לזהות אותם ולהבין מה אמת ומה שקר.  כאשר אתם נצמדים לאמת שלכם אז יתכן שיהיה לכם קשה בהתחלה כי אנשים סביבכם יתייחסו אליכם כאל מוזרים כי אתם לא מהדהדים באותו תדר אנרגטי כמותם, אבל אינכם צריכים לדאוג כי בסופו של דבר אתם תסחפו אחריכם רבים מהם ואז הם יראו את מה שמיוחד בכם וילכו אחריכם. הם יבחרו בכם כמובילים ומדריכים שלהם. ויעזבו את הדרך האחרת שמובילה אותם לאבדון. 

תהיו אסרטיביים החלטיים וחדורי מטרה כאשר אתם יודעים בדיוק מאין באתם ולאן אתם הולכים ואתם יכולים להניע אחרים ללכת בעקבותיכם.  בני האדם יבינו ויראו כי הדרך אל האור סלולה כאשר הם הולכים בעקבותיכם וכך יהיה. אנו מבקשים מכם רק להיות עצמכם. להבין מי אתם ולהיות. 

הוויה אמיתית בזמן אמיתי בעולם אמיתי. 

וכך הוא

הערות
* כתובת הדואר האלקטרוני לא תוצג באתר.