06 Jan
06Jan

רוחות השמים הם ארבעה רוחות או ארבעה כיוונים.כיוונים אלו משפיעים על כל מהלך החיים שלכם. כל דבר שאתם חושבים או עושים מושפעים מרוחות השמים. גם כדור הארץ ואמא אדמה מושפעת מרוחות השמים. האוקיאנוסים, הימים, האגמים, ההרים, הגאיות וכל מה שיש על פני האדמה  ובתוכה פנימה מושפע מרוחות השמים. רוחות השמים אלו הם ישויות חיות ונושמות והן מרגישות וחוות חוויות בדיוק כמוכם.  

במשך גלגולים רבים התנהגתם בצורה לא נאותה לאמא אדמה וליקום ולקחתם במקום לתת, חמדתם במקום לפרגן, ספגתם אנרגיה במקום לפזר אותה ועוד…

היום רוחות השמים מגיבות להתנהלות שלכם במשך כל כך הרבה גלגולים. יש היום יותר רעידות אדמה, יותר הוריקנים למיניהם, יותר הרי געש פעילים שלבה גועשת ורותחת מתפרצת מהם ויותר שינוי מסיבי ועכבי על פני כדור הארץ בכל תחום הנוגע לחיים שלכם על פני האדמה.

רוחות השמים ואמא אדמה חיכו עידנים רבים על מנת שתעזרו להם לחזור לעוצמות וליכולות שהיו להם בעבר ולעצב אותם מחדש בתוך כדור הארץ המחודש.

בימים אלו מגיעות ישויות אור רבות מכל מקום ביקום. מגיעים גם מלאכים, כרובים וחוצנים. ישויות אלו מביאות איתן את האור ומפזרות אותו בכל מקום על פני כדור הארץ וביקום כולו.

אתם מכילי האור ומפיצי האור הנכם בני האדם המודעים עם התודעה המפותחת ביותר על פני כדור הארץ. תודעה מפותחת איננה קשורה להגיון או לשנות לימוד באוניברסיטה. תודעה מפותחת קשורה ללמידה ולהתפתחות הרוחנית והאנרגטית ולעוצמות הרוחניות שלכם.

כאשר אתם מוכלים בתוך אור האינסוף אתם מהדהדים מתוך תדר גבוה ביחס לסביבתכם וכך אתם משפיעים על האנשים סביבכם. הדהוד האור מתוככם ימשוך אליכם בני אדם מכל הסוגים והמינים והם ירצו  לגעת בכם.  הם ירצו לגעת באור ולנסות להתחבר אליו דרככם. אתם תשדרו את האור אליהם ותעצימו אותם. ככל שתהיו פתוחים ותצנרו יותר מאור האינסוף יגיעו אליכם ויסתובבו סביבכם יותר בני אדם שירצו לגעת בכם, ירצו לגעת באורכם.

תהיו אפילו פתוחים יותר ותתנו להם ככל שירצו. אל תפחדו שיחסר כי לא יחסר לכם דבר. ככל שתתנו יותר כך תתעצמו יותר. אתם תהיו מחוברים לנביעה אינסופית של אור, אהבה, חמלה, נתינה, שפע, יופי, שמחה ואושר אינסופי. תכונות אלו יועצמו אצלכם כל הזמן ותוכלו להאציל אותם לאחרים.


מדיטציה לגעת לאור

שבו בנוח ותתרכזו בדופק הלב ובנשימה.

תדמיינו כדור אור מעל הראש ותכניסו אותו פנימה.

תדמיינו  את ארבעת רוחות השמים כארבע ישויות שעומדות בקצוות של כדור הארץ. צפון – דרום,  מזרח – מערב.

תראו שיש חיבור בין צפון ודרום ומזרח ומערב. כעת תדמיינו שהחיבור מתרחב וכל ארבעת רוחות השמים מחוברים יחדיו.

תראו שבמרכז עומדת ישות מאוד עוצמתית ומוארת. הישות הזו היא כל אחד מכם. תדמיינו את עצמכם עומדים שם במרכז.

תבקשו מכל בני האדם המודעים על פני כדור הארץ ששולחים אור ואנרגיה לכדור הארץ לשלוח את האנרגיה הזו דרככם. תראו בעיני רוחכם כיצד אתם מפזרים את האנרגיה הזו אל כל ארבע רוחות השמים. רוחות השמים מסתובבות ומסתחררות מסביב ומפזרות את האנרגיה הזו לכל עבר. כדור הארץ כולו וכל מה שבתוכו ומעליו מקבלים את האנרגיות הלל ומתעצמים.

תראו שאור האינסוף מגיע ישירות מהבריאה ועובר דרך הישות הזו שמכילה את האור ומפזרת אותו אל ארבע רוחות השמים שמפזרות אותו על פני כדור הארץ כולו ובתוכו.

כל אחד מכם יקירים הוא אור אחד אבל כולכם יחד אור איתן. תדמיינו שכל האנשים שהם מכילי האור ומפיצי האור מתאחדים יחדיו להכיל ולהפיץ את אור האינסוף לכל פינה על פני כדור הארץ.

תעבדו הרבה במדיטציות באמצעות הדמיון, כי הדמיון שלכם הוא המציאות של כולנו.

הערות
* כתובת הדואר האלקטרוני לא תוצג באתר.