07 Jan
07Jan

האור שאתם חווים בימים אלו הוא אור האינסוף, הוא האור שמגיע ישירות מהבריאה ומכיל בתוכו את כל מה שיש.

כאשר אתם מחפשים את הדרך אל הבריאה, אל האור, אל האחד, אתם מוכנים להכיל בתוככם זרעים של אור שאנו זורעים בכם באופן עקבי ויום יומי.

זרעי האור האלו נזרעים בכם על מנת לעזור לכם להתמודד עם מצבים לא מאוזנים בגופכם ובחייכם כיחידים בפרט וכאנושות בכלל.

האנושות נמצאת כעת במקום שבו היא יכולה  להכיל את זרעי האור האלו ולהשתמש בהם כמנוף להתקדמות ולהתעצמות הפרט והכלל.

זרעי האור שחודרים לתוך גופכם וממלאים כל תא וכל מולקולה בתוך הגוף שלכם מאירים ומעירים את הגוף הפיזי, הנפשי והרוחני שלכם. אתם נבראים מחדש עם כל זרע של אור שחודר פנימה. אתם נפתחים יותר, אתם מבינים יותר, אתם יודעים יותר, אתם אוהבים יותר, אתם חומלים יותר ועוד.

האור הינו ידע. כאשר אתם מקבלים את זרעי האור בתוככם אזי אתם מקבלים גם ידע. הידע הוא ידע קוסמי שאתם מתחילים לקבל ולעבד בתוככם וגם להבין.

האור הוא אהבה. כאשר אתם מתמלאים באור אתם מתמלאים באהבה. אנו מבקשים מכם כעת להפנות את האהבה הזו כלפי עצמכם. לאהוב את עצמכם. לחוש את זרעי האור האלו מכילים את כל המהות שלכם. הרגישו שזרעי האור התחברו יחד ויצרו אור עצום שמכיל אתכם. האור הזה הוא אתם.

האור הוא חמלה. כאשר אתם מתמלאים בזרעי האור הללו אתם מתמלאים בחמלה. הפנו גם את החמלה כלפי עצמכם.  הפנו את תשומת לבכם פנימה והרגישו את התחושה של החמלה בתוככם.

כאשר אתם יכולים לחוש כלפי עצמכם את האהבה, החמלה והידע ולהתמלא בהם, אז אתם יכולים להפנות את האהבה, החמלה והידע גם כלפי האנשים שאתם אוהבים. המעגל ילך ויגדל ככל שתהיו פתוחים ליותר זרעי אור.

אתם הנכם יוצרי הזמן ומכילי האנרגיה על פני כדור הארץ. כל מה שאתם יוצרים כעת תצרו זאת לעתיד שלכם. גם אם לא תחיו שנים רבות בתקופת חיים זו, אתם תחזרו לכדור הארץ כנכדים או נינים שלכם ותיהנו מפרי עמלכם.

על פני כדור הארץ אתם נעים על ציר הזמן שהוא קווי, ישר. אתם נעים בצורה קווית ישרה. אתם מחלקים את הזמן לשלושה חלקים שווים, עבר הווה ועתיד.  כך אתם גם תופסים את מושג הזמן בחיים שלכם.

אבל אתם יודעים היום שהזמן ברובד הרוחני הוא מעגלי וספיראלי ולכן אין לו סוף ואין לו התחלה ומכאן שאי אפשר למדוד אותו.

כאשר אתם עושים מדיטציה ומתחברים לרבדים עליונים, אתם  נמצאים במקום של  חוסר זמן. אתם גם לא מגיבים לכוח המשיכה  ולמגנטיות של כדור הארץ, אתם מרגישים חופשיים ומרחפים. אתם יכולים לעוף ולרחף.

הערות
* כתובת הדואר האלקטרוני לא תוצג באתר.