08 Mar
08Mar

וירוס הקורונה למה הגיע ומה המסר שלו

אנשים שואלים אותי לגבי הקורונה. למה הגיעה אלינו ומה אפשר לעשות כדי למגר אותה.

מבחינה רוחנית הקורונה היא סוג של תזכורת עבור האנושות. הוירוס הזה מתפשט בכל העולם ואי אפשר לעצור אותו.
העולם הגיע למאסה קריטית של אנרגיה שלילית והגיע הזמן לעשות שינוי. הקורונה היא אמצעי פיזי ללמד את בני האדם חמלה. בני האדם סגרו וחסמו את ליבם לאהבה ולחמלה. הוירוס יוצר הפרדה ומחסום פיזי ורגשי בין בני האדם. לאחר תקופה ארוכה של חסימה כזו בני האדם יבינו שהם לא יכולים לחיות לבד. העולם לא נועד לאדם אחד. לא נועד לבני עם או מעמד אחד. הוא לא נועד לבני לאום אחד. לא כל בני האדם חייבים להאמין באל אחד או להשתייך לדת מסויימת אחת. העולם נברא עבור כל בני האדם.
לכן בני האדם יבינו שאין אלוהים שלי ואלוהים שלך. אלוהים אחד לא טוב יותר מאלוהים אחר. לאום אחד לא טוב יותר מלאום אחר, דת אחת לא טובה יותר מדת אחרת, אדם אחד לא טוב יותר מאדם אחר, אלא כולם נולדו שווים ונותרו שווים.
ההפרדה בין בני האדם נוצרה על ידי בני האדם. השנאה בין בני האדם נוצרה על ידי בני האדם, האויב הגדול ביותר של האדם הוא האדם עצמו. מי שיוצר את הסבל הצער והכאב הוא האדם עצמו.
אז מה הקורונה באה ללמד אותנו בני האדם?
לאהוב איש את רעהו
לתמוך איש ברעהו
להבין איש את רעהו
לחמול איש על רעהו
להאמין בעצמי הפנימי
להבין שכל מה שקורה לי קורה עבורי ובשבילי
לחבר בין הלב - החמלה לבין הראש - הידע
ידע בלי חמלה מביא לכאוס כאב צער והפרדה
חמלה ללא ידע מביאה לכאב וסבל
חיבור בין ידע לחמלה כלומר בין הלב לבין הראש
מביאה לאיזון ואהבה ללא תנאי.
וכך הוא

הערות
* כתובת הדואר האלקטרוני לא תוצג באתר.