13 Aug
13Aug

נמצאים איתנו מאסטר מטטרון, מאסטר קטהומי, מועצת השנים עשר, מועצת התשעה, יהווה

מהי סליחה?

יש אצל האדם שתי תכונות חזקות וקיצוניות:  האהבה והשנאה.

אלו הן תכונות מובנות והאדם מנסה לנתב את החיים שלו בין שתי התכונות הללו. בכל ימי חייו מחפש את האהבה מצד אחד אבל מצד שני הוא מלא שנאה כלפי עצמו וכלפי האנשים סביבו.

וגם יש שני מצבים שבהם האדם מרגיש ענווה. במקום הזה הוא מרגיש את אלוהים מחבק אותו. ברגע שנוצרים חיים כלומר ברגע לידה של תינוק חדש, אז האדם משתאה ולא יכול להבין ולעכל את מה שאירע בדקות הללו. מצב שני הוא בזמן המוות. גם אז האדם לא מבין את התהליכים שקורים למי שמגיע למצב זה.

כאשר האדם מגיע למקום של ענווה הוא נוגע נגיעה מזערית באנרגיה האלוהית. כי כדי להיות בענווה עליו להשיל מעליו את השנאה שחובקת בתוכה את האגו. האגו אוחז בשנאה על מנת לשרוד. וכך קורה שאדם שמשיל מעליו את קליפות האגו, הפחד, החשיבות העצמית והחרדה יוצר מקום בתוכו לאהבה האלוהית. כאשר האדם מרגיש את האהבה הקוסמית בתוכו הוא מתמלא בענווה. ככל שהאדם בתדר גבוה יותר אז הוא מתחבר בצורה עמוקה יותר לענווה שבתוכו.

ענווה זוהי תכונה של אדם שלא פוחד משום דבר. הוא בטוח בעצמו, בטוח בידע שלו, בטוח בחיבור שלו לבורא. מתוך אותה ענווה הוא יכול להפיץ את האור שלו הלאה לאחרים. ואז גם אנשים נוספים נתרמים מהאור.  האור האלוהי מפוגג את האגו והפחד. לכן אדם שמגיע להיתרם מהאדם המואר, משיל מעליו את הפחד והחרדה ונתרם מהאור.

שימו לב שכאשר אתם נמצאים בנוכחותו של אדם מואר אתם חווים פתיחות, שלווה, רוגע, ואתם מוכנים לעשות שינוי. השינוי נוצר מהפנים החוצה. כאשר אתם עושים שינוי, אז גם התכונות המולדות שלכם משתנות. אפילו שהייתם עם תכונות מולדות מסוימות הן משתנות כי אתם כבר לא נמצאים באותו תדר אנרגטי ולכן גם התכונות שלכם נמצאות בתדר אחר ושונה.

כאשר אתם עולים מבחינה אנרגטית אז אתם נמצאים בתדר של חמלה. ומהמקום הזה אתם פתוחים לסלוח. אז אתם גם מבינים שכל הרגשות שהיו בתוככם עד כה הם רגשות נמוכים שסגרו וחסמו אתכם מלהגיע לפתיחות ולהארה. הרגשות הקשים הם כמו משקולות שמושכות אתכם למטה לרגשות עוד יותר נמוכים ועוד יותר קשים. המצב הסופי של הרגשות האלו הוא מוות. כי האדם מגיע למקום שבו אין לו מה להפסיד. ואז הוא שואל את נפשו למות. וברגע שהחליט על כך והוא מביע רצון למות, אין דרך חזרה. כי הדברים מתחילים להתגלגל מעצמם. כי הרצון של האדם הוא גם הרצון של הנשמה. ואז הנשמה עושה פעולות כדי להחזיר את הישות חזרה אל תוך הנשמה. לוקח 11 חודשים מהרגע שהאדם החליט למות ועד המוות בפועל. ההחלטה היא תמיד של האדם עצמו אפילו שמבחוץ זה נראה אחרת. אבל מצד שני ברגע שאתם מוכנים לוותר על הרגשות הנמוכים והקשים הללו, אתם מתחילים לעלות בתדרים ולהתעלות.

וכך הוא

הערות
* כתובת הדואר האלקטרוני לא תוצג באתר.