13 Feb
13Feb


הטורוס הגלובאלי שער 8/2/21 

הטורוס היא אנרגיה שנמצאת במרכז כדור הארץ. הצמחים העצים ובעלי החיים מכירים את האנרגיה הזאת ומצנרים אותה כל הזמן. גם האדם כשהיה פתוח היה מצנר את האנרגיה הזו. מאחר שהתרחקתם מעצמכם ומהמהות הפנימית שלכם שכחתם לצנר את האנרגיה הזאת ולהביא אותה לתוך הגוף. לכן אתם צריכים ללמוד את זה מחדש. זה כמו תינוק שלומד ללכת. הטורוס מצונרת גם עבור כדור הארץ עצמו וכל מה שיש ביקום, הכוכבים הגלקסיות וכל מה שיש. זוהי אנרגיה שנכנסת וממלאה ומאזנת ומרפאה כל דבר וכל אחד. 

מדיטציה 

תעצמו  עיניים ותתבוננו בדופק הלב ובנשימה תראו שכדור אור נכנס מלמעלה דרך הכתר וממלא את כל הגוף באור לבן. ותרדו כלפי מטה לתוך מרכז כדור הארץ ותחפשו אחר העורק הראשי מזהב. זוהי אנרגיה שנמצאת במרכז כדור הארץ בצבע זהב, תעלו אותה לאורך כל הצ'קרות ותוציאו מהכתר בבת אחת כמו מזרקה של אור ותראו אותה מסתדרת מסביב לגוף ומסביב להילה ויוצרת בועה של אנרגיה בצבע זהב מסביב להילה שלכם. כעת שוב תרדו למטה לתוך מרכז האדמה, תמשכו אנרגיה בצבע זהב תעלו אותה לאורך הצ'קרות ותוציאו דרך הכתר כמו מזרקה של אור, תראו שהאור עוטף את ההילה שלכם באור זהב. ותעשו את התהליך הזה שוב ושוב עד שנוצרת בועה אנרגטית מאסיבית בצבע זהב מסביב לגוף שלכם. תראו את האנרגיה כל הזמן עולה ויוצרת את הבועה הזו. 

 תוך כדי זה שאתם מעלים את האנרגיה מצ'קרת הבסיס ויוצרים את הבועה של האנרגיה בצבע זהב מסביב להילה שלכם, אתם עולים בתוך עמוד של אור לבן למעלה למעלה. תוך כדי זה אתם מעלים את האנרגיה בצבע זהב כלפי מעלה מתוך האדמה ותמשיכו לעלות כלפי מעלה בתוך עמוד של אור לבן. 

כעת תדמיינו שאתם נמצאים בתוך הציר המרכזי של כדור הארץ ואתם רואים שאנרגיה בצבע זהב עולה מהציר הדרומי של כדור הארץ ועולה לאורך הציר המרכזי של כדור הארץ ויוצאת כמו מזרקה של אור זהב ויוצרת בועה אנרגטית בצבע זהב מסביב לכדור הארץ. תראו את זה שוב ושוב כל הזמן.  תראו שכדור הארץ עולה בתוך עמוד של אור. תראו את זה כל הזמן מתהווה בכל רגע נתון. מהמקום שלכם למעלה אתם מתבוננים על כדור הארץ ורואים את כל בני האדם על פני כדור הארץ מצנרים את האנרגיה הזאת, האנרגיה עולה מצ'קרת הבסיס שלהם עולה לאורך כל הצ'קרות ויוצאת מצ'קרת הכתר. כל בני האדם עושים שינוי תדר ואנרגיה וגם כדור הארץ עושה שינוי. 

תמשיכו לעלות כלפי מעלה ותראו שכדור הארץ עולה למעלה למעלה ותוך כדי זה האנרגיה נכנסת מלמטה עולה דרך הציר המרכזי ויוצאת מלמעלה ומסתדרת מסביב לכדור הארץ כמו בועה אנרגטית מסביב לכדור הארץ. האנרגיה של הזהב זוהי אנרגיה של הגנה מאנרגיות ומישויות וממצבים שליליים שקורים מסביב. בפעולה הזו אנו יוצרים הגנה לכדור הארץ מפני כל דבר שלילי.  

תמשיכו לעלות בתוך עמוד האור ותראו את כדור הארץ עולה בתוך עמוד אור למעלה למעלה ותראו את המיזוג הזה בין הממדים הגבוהים יותר עם כדור הארץ. אתם עושים שינוי מאוד עוצמתי. אתם בחרתם להיות בתוך האנרגיה הזאת ולעשות את העבודה האנרגטית הזאת. תמשיכו לראות ולחוות את זה.  

כעת אתם יכולים לנשום עמוק ולפקוח עיניים לאט לאט.

וכך הוא

הערות
* כתובת הדואר האלקטרוני לא תוצג באתר.