22 Dec
22Dec

האורים והתומים

חג האור הוא חג האורים והתומים שהן אנרגיות האור הלבן
שמאירות את כל העולם ומביאות אנרגיה של אור הכלה
וידע.

האורים והתומים הם שני סוגי אנרגיה שמשלימים ומתמזגים
זה בזה ויוצרים יחד אנרגיה של ניצוצות אלוהיים שמתאחדים
וממזגים את כל מה שנוגיע בהם.

האורים והתומים הם אור וידע שהמיזוג שלהם בתוך האדם
יוצר סוג אחר של תודעה גבוהה, ידע הכלה והארה.
כך האדם יכול להגיע לתודעת-על ולהתמזג עם כל היש.
המיזוג עם כל היש יוצר עולם חדש של יצורים בעלי
תובנה גבוהה. עולם כזה הוא עולם של אהבה ואחווה.
בעולם כזה של אהבה ואחווה נמצאות ישויות האור.
עצם הנוכחות שלהן יוצר את העולם שבו הן נמצאות.

במהלך שמונת ימי החג מגיעות ישויות האור הללו
לכל מקום על פני כדור הארץ ונכנסות לכל חלל ריק
כדי להאיר בו את החושך. כך האור גדל מידי יום
ובסוף היום השמיני רואים ומרגישים את האור הגדול
במלוא יופיו והדרו.

חג אורים שמח

הערות
* כתובת הדואר האלקטרוני לא תוצג באתר.