15 Aug
15Aug

אפשר גם אחרתאני מטטרון המלאך השומר שלכםהעולם שלכם מתנהל מתוך שליטה כוחנות ורגשות שליליים כמו פחד חרדה, כעס חימה שנאה קינאה וכו'.  העולם כפי שהכרנו אותו מאות שנים ישתנה. היום אנחנו נמצאים על פשרת דרכים. מאחר שהאנושות לא צייתה לחוקים הקוסמיים, מתחיל עכשיו תהליך חדש של ניקיון וטיהור כדור הארץ והנשמה.הטיהור הזה כולל שריפות, שטפונות, רעידות אדמה, הרי געש, לבה, עליית מפלס האוקיאנוסים והימים ועוד.זוהי איננה נבואת זעם. אנחנו מביאים לכם את האמת כפי שהיא. אבל אתם עדיין קשי עורף ולא מוכנים לראות ולשמוע. אתם עיוורים וחרשים לכל מה שמתחולל מחוץ למרחב האישי והפיזי שלכם.בסוף השנה הזאת יהיה ניעור חזק ועוצמתי שיזעזע את כדור הארץ וינער מעליו את כל הרשע והרוע שהורס כל חלקה טובה בתוך בני האדם ומסביבו.שריפות ענק ימשיכו להשתולל בכל מקום על פני כדור הארץ. השריפות יתפשטו לכל מקום והאש תאכל כל מה שנקרה בדרכה כולל בני אדם בעלי חיים רכוש עצים שדות יבולים חקלאיים ועוד. כך גם השטפונות המאסיביים שישטפו במים רבים שדות עצים והרים וגאיות ויערות ומדבריות וכו'.

אתם יכולים עדיין להציל את מה שעוד נותר. אתם יכולים לנטוע עצים וצמחים שינקו וירעננו את האוויר בחמצן כך שתוכלו לנשום בקלות אוויר נקי ועשיר בחמצן. אתם יכולים לשתול פטריות מכל הסוגים כי הפטריות יכולות לעכל כל סוג של זיהום ולטהר את האדמה ואת האוויר כי מסביב לפטריות יתחילו לצמוח שיחים ועצים שינקו את האוויר וכך יתחיל תהליך חדש של ניקיון אבולוציוני וכך בני האדם יוכלו לשרוד וכדור הארץ יוכל לשקם את עצמו.

אתם חייבים לשנות את התודעה שלכם לגבי כדור הארץ והאנושות. במקום לומר "אכול ושתה כי מחר נמות" אמרו:  כדור הארץ הוא ישות חיה ונושמת ואנחנו יודעים שהתפקיד שלנו כאן הוא לשמר את כדור הארץ לדורות הבאים. לילדים הנכדים הנינים ובני הנינים שיוולדו הרבה זמן אחרי שאנחנו כבר לא נהיה כאן יותר". זכרו שאתם כאן עוברי אורח, אתם אורחים בכדור הארץ הזה וכאורחים אתם צריכים לשמור על ניקיון והבריאות של כדור הארץ וכל מה שיש בו.כדור הארץ הוא היהלום שבכתר של היקום.

 שמרו עליו והוא ישמור עליכם

וכך הוא

הערות
* כתובת הדואר האלקטרוני לא תוצג באתר.