13 Sep
13Sep

שלום לכם יקירים

היום יום ראשון 13/9/2020


כפי שאתם רואים היום אני בים.

היום קיבלתי מסר שהמים שלנו מזוהמים.

מאחר שהמים מזוהמים וירוס הקורונה יכול להשתולל בתוך הגוף של האנשים

ולהרוג אותם. אנחנו שותים מים מזוהמים.  זה לא משנה אם אתם שותים מהברז או ממקום אחר.

גם המים שאתם שותים מבקבוקים שאתם קונים אלו הם מים שהוציאו מהם את האנרגיה שלהם ואתם שותים מים מתים ולא מים חיים.

קיבלתי מסר שאנחנו יכולים לשנות את זה על ידי כך שאנחנו מברכים את המים.

מאחר שהמים מהווים 80% מהגוף שלנו, ואז הם מאוד משפיעים עלינו.

אם אנחנו מברכים את המים המים שאנחנו שותים אז הם מרפאים אותנו.

גם בדתות ובמיוחד בדת היהודית מברכים את המים ואת האוכל.

כשאתם יושבים במסעדה תברכו את האוכל שאתם אוכלים. כי בתוך האוכל

יש גם כן מים. והמים מרפאים אתכם לאחר שמברכים אותם כי אתם מכניסים

לתוכם אנרגיות טובות ומרפאות.


אז מה צריך לעשות כדי לשנות את המחלה של הקורונה,  ולא רק המחלה הזאת אלא את

כל המחלות. ברכו את המים שאתם שותים.

אני מבקשת מכם שתלכו לכל מקום שיש בו מקווה מים ותברכו שם את המים.

אם יש ליד הבית שלכם ים או אגם או נחל או נהר או באר

כל מקווה מים. תלכו לשם בכל יום במשך שבועיים ימים מהיום, ותברכו שם את המים.

הנה מילאתי בקבוק מים מהברז בבית בירכתי את המים האלו  ואני הולכת לשפוך

את המים האלו לתוך הים.

מאחר שיש למים זיכרון,  בתוך המולקולות של המים נכנס הזיכרון של ההיליג,

הריפוי והברכה  והאנרגיות הטובות שאני מכניסה לתוך המים שבבקבוק  אז המים האלו יכולים

לשנות את המוליקולות שבתוך הים ואז בעצם המוליקולות האלו שבתוך המים

ישנו את המבנה של המים שנמצאים בתוך הים ואז הים ישנה את התדר שלו.

וזה מה שישפיע על כל האנושות.

אני הולכת לעשות את זה בכל יום במשך השבועיים הקרובים בשעה 9 בבוקר בחוף בת-ים ליד מסעדת תאיו. אתם מזמנים.

הנה כעת אני פותחת את הבקבוק ואני שופכת את המים לתוך הים.

נפלא אני אוהבת אתכם שיהיה לכם שבוע

הערות
* כתובת הדואר האלקטרוני לא תוצג באתר.