06 Apr
06Apr

נעצום עיניים ונתרכז בדופק הלב ובנשימה. דופק הלב מחבר אותנו לגוף והנשימה מחברת אותנו לנשמה שלנו.

תדמיינו שיש באמצע החדר סולם. וישויות אור ומלאכים מתחילים לרדת בסולם והחדר מלא במלאכים מכל הצבעים והסוגים. לבנים וסגולים וירוקים ותכלת וורודים כל המלאכים גבוהים וגדולים ואנרגטיים. תראו שמגיעים המלאכים גבריאל, רפאל, אוריאל ומיכאל והמלאך מטטרון ויהווה. תרגישו איך אתם מתעצמים באנרגיה ונעשים יותר ויותר עוצמתיים מכילים,

תראו שכל האנשים בחדר נכנסו לתוך מרכבה כחולה אנרגטית  והמרכבה מסתובבת ונעמדת במרכז מדינת ישראל ומתחילה להתרחב ולהתפשט ולאט לאט מכילה את כל המדינה בתוכה. המרכבה היא צורה אנרגטית שיוצרת הגנה.

תראו שההגנה של אור כחול של המרכבה מכיל את כל כדור הארץ בתוכו. והאנרגיה הכחולה מגיעה לכל אדם ולכל מקום נכנסת לתוך האדמה ומזינה אותה באור כחול.  כל היצורים מוזנים באור כחול מרפא ומרגיע אור של הכלה ואהבה. אור של שקט ושלווה ורגיעה.

כעת תראו שהמלאכים עומדים בקצוות של הפירמידה  ויהווה עומד מלמעלה ושולח אור זהב. והפירמידה מתמלאת באור זהב. וכל כדור הארץ מתמלא באור זהב. אור הזהב זה אור של הגנה ושל הכלה.

תראו שהמרכבה מתחילה לעלות כאילו משהו מושך אותה כלפי מעלה יחד עם כדור הארץ. תראו שכדור הארץ מתחיל להתקלף וגם האנשים מתקלפים מהפחד ומהאגו ומהחשיבות העצמית. ומכל ההבלים שהם עטפו את עצמם בהם.

תראו שבני האדם מוותרים על עגל הזהב. ומוכנים לחזור ולהתחבר ללב. לאהבה שבלב. תראו שהמלאכים ניגשים לבני האדם ונוגעים להם בלב ופותחים להם את הלב לאהבה. כל האנשים בלי הבדל בין דת גזע או מין נפתחים לאהבה.

כל נושא הדתות נעלם מהעולם. כל המלחמות מתפוגגות. תראו את העולם שפך להיות עולם של שמחה, אהבה, נתינה, שימו לב מה קורה לכם בתוך הלב. תרגישו את עצמכם מבפנים. תנו לקליפות שמסביבכם ובתוככם להשתחרר.

התבוננו על עצמכם ותראו שרק הליבה שלכם נשארה. רק מי שאתם באמת. וגם האנשים סביבכם. גם בהם נשארה רק הליבה. רק מי שהם באמת ולא מי שהם חושבים שהם. לא מי שהסביבה רוצה שיהיו. אלא מי שהם באמת. אלוהים ברא אתכם כצלמו וכדמותו. תהיו אלוהים. תהיו נוכחים, תהיו הווים כפי שאלוהים הווה. תאהבו את עצמכם ותאהבו אחרים. ותחיו את השלווה. כאשר אתם תהיו בשלווה אז גם הסביבה שלכם תהיה שלווה.

הערות
* כתובת הדואר האלקטרוני לא תוצג באתר.