דיברנו בעבר שהיקום פועל במחזוריות. היקום פועל במעגליות. יש מחזורים של שנה, חודש, שבוע, יממה, שעה דקה וכו'. יש גם מחזוריות של עידנים. כלומר כל תקופה מסוימת מתחיל עידן חדש. זה כאילו בריאה מחדש. העולם נברא מחדש. יחד עם הבריאה המחודשת הזו גם האנושות נבראת מחדש. זה אומר שכל מה שהיה קודם נגמר מתכלה ומתחילים משהו חדש, אנרגיה חדשה, סיבוב חדש.

קרא עוד  

היום נזמין את מאסטר תות כדי שייתן לנו הבנות ותובנות למה שקורה כעת על פני כדור הארץ. מאסטר תות היה כמה פעמים על פני כדור הארץ הוא היה אחד המאסטרים באטלנטיס, הוא זה שלקח את האנשים המוארים לפני שקיעת אטלנטיס למצרים העתיקה ולימד את אומנות החיים ואמנות המיתה.

קרא עוד