תקשורים #לוויתן


רוחות השמים הן ישויות שלקחו על עצמן לאזן את כדור הארץ מבפנים ומבחוץ. בגלל ההתנהגות הבלתי אחראית של האנושות כלפי כדור הארץ וכלפי הטבע בכלל, נוצר מצב שרוחות השמים איבדו את הפוקוס והכוח שלהן והן נחלשו. זה גרם לטבע לצאת מאיזון ולפעול בצורה פוגעת בכדור הארץ ובכל מה שהוא מכיל בתוכו. בגלל זה נוצר חור באוזון שפוגע בהישרדותו לאורך שנים של כדור הארץ.

קרא עוד