12 Apr
12Apr

מדיטציה ציר הזמן להתעלות 5/4/2020

יש מדיטציה שעושים אותה בכל העולם. אצלינו זה ביום ראשון 5/4/2020
בשעה 5.45 בבוקר.

(חשוב לעשות את המדיטציה הזו בכל ים כדי ליצור מאסה קריטית של אנרגיה חיובית על פני כדור הארץ).

כל האנשים שמחוברים ללב עושים את זה באותו זמן. רוצים להגיע למיליון אנשים.

 לקחתי על עצמי להקליט את המדיטציה הזו כדי שיהיה לכם יותר קל.

מדיטציה

נעצום עיניים ונתחבר לדופק הלב ולנשימה.

ננשום דרך האף אור לבן נמלא את הבטן באור וננשוף דרך הפה.

תעשו את זה כמה פעמים. תנשפו החוצה את כל מה שלא מטעין אתכם ומעלה אתכם בתדר.

נעשה את עמוד האור:

תתחברו ללב ותתמקדו בלב ותדמיינו שאתם מושכים מהלב כלפי מטה חוט שני בצבע לבן זוהר

ותרדו למטה עד מרכז כדור הארץ מרכז האדמה ותמשכו מהאדמה אנרגית זהב ותעלו

דרך הלב ותצאו דרך הכתר תעלו כלפי מעלה דרך הכוכבים והגלקסיות והשמש שלנו עד

השמש המרכזית שהיא לב האל. תמשכו משם אנרגיה לבנה וזוהרת ותדדו דרך השמשות

הכתר והכל ותרדו למרכז כדור הארץ ושוב תמשכו אור זהב ממרכז האדמה ותעלו ותרדו חזרה

לכדור הארץ. בכל פעם אתם מרחיבים את עמוד האור עד שהאור מסביב לגוף שלכם

ואתם עולים דרך עמוד האור כמו במעלית כלפי מעלה. תדמיינו שאתם נמצאים בתוך

עמוד אור לבן מוזהב ואתם עולים כלפי מעלה.

תגידו לעצמכם: אני עושה את המדיטציה הזו להעברת כדור הארץ לציר הזמן האופטימלי

ביותר וככלי להסרה מוחלטת של וירוס הקורונה.

תדמיינו אור לבן בוהק שמגיע מהשמש המרכזית ומופץ לכל הגלקסיות ביקום הזה.

תדמיינו שהאור הלבן הבוהק נכנס מהשמש המרכזית דרך הגלקסיה ומערכת השמש שלנו

ועובר דרך ישויות האור ודרך הגוף שלנו ודרך כל היצורים על פני כדור הארץ. תדמיינו זהה

כבר קרה.

כעת תדמיינו שכדור הארץ עובר לציר הזמן הזה מטמיר את וירוס הקורונה מחטא את

כל האזורים הנגועים מרפא חולים מסיר את הפחד מהמגפה ומשיב את היציבות.

תדמיינו את מהלך העניינים בכדור הארץ עובר לציר הזמן חיובי מיטיב וכדור הארץ

מתרחק מכל המגפות מלחמות ומכל שליטה עולמית.

תדמיינו שהאור הלבן ורוד כחול ומוזהב מרפא אי שיוויון מוחק כל עוני ומביא שפע לכל האנושות.

תדמיינו את המחזור הקוסמי הגדול של עידן הזהב מתחיל ומביא איתו אור טהור אהבה ושמחה

לכל הבריות בכדור הארץ.

תדמיינו שכל האנשים על פני כדור הארץ מכילים את האור הלבן מוזהב הזה ומאירים את

כל הכדור.

תדמיינו שכל האנשים שעושים את המדיטציה הזאת מפיצים את האור שלכם דרך הלב לכל אדם ולכל יצור על פני כדור הארץ. 

תדמיינו שכל האנשים מחוברים דרך הלב בחוט שני לבן זוהר והם נראים כמו גחליליות מתהלכות על פני הכדור. 

כל בני האדם גחליליות מאירות ומפיצות אור לכל עבר. ככל שתדמיינו את זה יותר כך זה יהיה אמיתי יותר. 

הדמיון הוא כלי מאוד חשוב ועוצמתי. ואחנו אמורים להשתמש בדמיון לטוב, לאהבה, 

להפצה של אהבה יופי אושר ושמחה להפצה של אנרגיה חיובית לכל עבר.  

נשתמש בדמיון ונראה את כדור הארץ והאנושות בריאים שופעים ואוהבים.

המון אהבה ושמחה

וכך הוא

הערות
* כתובת הדואר האלקטרוני לא תוצג באתר.