תקשורים #הסנהדרין


הסנהדרין הינה מועצה בת שנים עשר ישויות אור. ישויות אור אלו יושבות בחצי גורן כאשר במרכז מובאים לפניהן מקרים בין- ממדיים רבי משמעות.

קרא עוד  

הסנהדרין הינה מועצה בת שנים עשר ישויות אור. ישויות אור אלו יושבות בחצי גורן כאשר במרכז מובאים לפניהן מקרים בין- ממדיים רבי משמעות. למעשה מועצת התשעה מטפלים בבעיות של ישויות שמגיעות לכדור הארץ, בשימורו והגנתו של כדור הארץ ובתהליכי הקארמה שהישויות שמגיעות לכדור הארץ עוברות. תפקיד מועצת התשעה הוא להראות במראה רב-ממדית לישויות שעוזבות את החיים בגלגול האחרון שלהן את מה שעליהן ליישם בגלגול הבא.

קרא עוד