היום אנחנו בשער של היום הקצר ביותר בשנה אני מטטרון אני כאן יחד עם ישויות אור האחד כולנו יחד וכל אחד לחוד נמצאים אתכם כל הזמן מגבים אתכם ועובדים אתכם יום ולילה מבחינה אנרגטית כדי להעלות אתכם לרמות גבוהות. כל העבודה שלכם היא עבודה של שינוי התודעה. היום אתם משנים את התודעה שלכם משינוי המחשבות שינוי התפשה ושינוי התודעה. אתם עושים מאמצים לשנות את המחשבות והתפישה ואתם נמצאים בדרך לשינוי התודעה. ככל שהתודעה שלכם תהיה יותר גבוהה האנושות תעלה ואז כדור הארץ יעלה. כדור הארץ והאנושות מסונכרנים ביחד. כדור הארץ היא ישות בפני עצמה, זוהי ישות שחווה ויודעת ויש לה רגשות ותודעה. כאשר אתם מעלים את התודעה שלכם ומתנהגים אחרת עם האדמה אז גם האדמה מתנהגת אחרת איתכם. כל גרמי השמים מסונכרנים עם האנושות ובני האדם.

קרא עוד