תקשורים #אור האינסוף


אתם יקירים בנויים ממספר גופים. הגוף הפיסי אליו אתם מתייחסים כאל "אני", הגוף המנטאלי שהוא גוף הרגשות, הגוף האסטראלי – איתו אתם יכולים לצאת לרבדים גבוהים יותר וגם לחלום, הגוף האתרי – הוא הגוף שנמצא ברובד של האתר, כלומר רובד גבוה יותר מהמימד הפיזי שבו אתם מתפקדים בחיי היום יום. אלו הם ארבעת הגופים שאתם מודעים אליהם כיום.

קרא עוד