כל מה שאתם מבקשים  - ניתן לכם

אתם לא רואים זאת מפני שיצרתם

צעיף שמכסה לכם את העיניים הפנימיות