מחלת הסרטן היא תוצאה של שנאה וטינה עמוקים לאורך שנים וגלגולים רבים

מחלת הסרטן
היא תוצאה של שנאה עמוקה
לאורך שנים וגלגולים רבים