כאשר את/ה רואה את האור שלך

אז את/ה יכול/ה גם לראות את האור של האחר