כאשר אתם מתנהגים
בתוקפנות אל זה שתוקף אתכם
אתם נעשים אגרסיבים כמוהו