כל מורה רוחני מקבל חלק מהפזל

כאשר תהיו באחדות תבינו את

התמונה כולה