כל מה שאתם רוצים
יינתן לכם
האמינו בעצמכם
ותמצו את הטוב שבכם