זוגיות קוסמית נרשמת בשמים בזמן הלידה

במהלך החיים האדם נמשך לאדם ספציפי אפילו

שלפעמים נדמה שאינו מתאים