התינוקות שנולדים בעידן הזה
הם המורים והמדריכים שלכם
לעתיד לבוא