רגשות הם תוצאה של פחד ובלבול שאתם יוצרים בתוככם פנימה

לכן הם אינם אמיתיים. הדבר האמיתי היחיד הוא האהבה.