המלחמות החיצוניות
הם תוצאה ויזואלית של
המלחמות הפנימיות
הבלתי נראות 

כאשר תנקו את המחשבות והרגשות

תוכלו לחיות ללא מלחמות ומאבקים

פנימיים וחיצוניים