היקום פועל במחזוריות תנו אהבה כדי שתחזור אליכם פי עשר