היקום הוא כמו פרדס ענקי

כל מה שאתם רוצים אתם יכולים

לקטוף כמו פרי בשל