האושר נמצא בתוככם. כאשר אתם מחפשים אותו בחוץ אתם מתאכזבים