האושר נמצא בפנים. חיפוש האושר בחוץ זה בזבוז זמן ואנרגיה