האדם טוב מיסודו

אבל חוויות החיים

מובילים אותו

לשכוח זאת