בחיים יש עליות וירידות

כמו הגלים 

כאשר מקבלים זאת 

מפסיקים לחוות מחלות