אתם עולים ואז יורדים בחבטה בגלל הפחד מעליה אנרגטית

ופחד לדעת מי אתם ולקבל את עצמכם כישויות אור