כל החוויות וההתנסויות
הן יצירות שלכם
כדי להבין את עולמכם הפנימי