כל מה שאתם חושבים עליו אתם יוצרים 

אותו הלכה למעשה בחיים שלכם