עולמות מקבילים ממלאים את היקום שלכם

ואתם נעים ונדים ביניהם בכל הגלגולים וגם

בזמן השינה שלכם שבו אתם מבקרים בהם

ומקבלים הבנות ותובנות וחוויות דומות או שונות