אל תתנו לאנשים אחרים להוליך אתכם שולל

בחיבור אל הפחד.

זכרו כי פחד הוא אשליה. אפשר להפחיד את מי

שהפחד נטוע בתוכו, אבל אי אפשר להפחיד או לשלוט

באדם שהפחד לא משחק אצלו תפקיד כלל.