הנשמה היא אהבה וכל סטייה מהאהבה גורמת לחיים מלאי פחד וחרדה