תתמקדו בטוב ואז תמשכו אותו שוב ושוב לחיים שלכם


תתמקדו בטוב ואז תמשכו אותו שוב ושוב לחיים שלכם