מחשבות טובות מעלות את התדר ומחשבות נמוכות מורידות


 

מחשבות טובות מעלות את התדר ומחשבות נמוכות מורידות אתכם למטה

תחשבו חיובי וטוב ויהיה טוב