מחלת הסרטן
היא תוצאה של שנאה עמוקה
לאורך שנים וגלגולים רבים